Isikuandmete turvalisus

E-poes ostude sooritamise käigus säilitab Multiparts OÜ Ostja kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega kauba sisseostu parimaks planeerimiseks, ostuharjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Ostjale sobivate pakkumiste tegemiseks. Multiparts OÜ ei avalda temale teatavaks saanud Ostja isikuandmeid kolmandale osapoolele v.a kullerile transporditeenuse osutamiseks vajalik info. Ostjal on õigus näha Multiparts OÜ käsutuses olevaid andmeid tema kohta ja keelata edaspidise andmetöötlemise.


Top